jump to navigation

Markskatten på Ormsö 2009

Inbetalning av markskatt för år 2009 

Av: Göte Brunberg, Rickul/Nuckö Hembygdsförening.

Markskattebeskedet (”maksuteade”) för år 2009 har nu börjat sändas ut från skattemyndigheten Maksu- ja Tolliamet i Tallinn.

Tyvärr innebär årets skattebesked en förändring till det sämre i och med att det inte längre står om man har en gammal skuld eller har ett överskott på mark-skattekontot. Om man vet att man har en gammal skuld sedan tidigare år måste man ändå betala den detta år. Man måste också ta hänsyn till att en del av det inbetalda beloppet kan gå bort i förmedlingsavgift i inblandade banker.

Uppgifter på skattebeskedet

Den mest intressanta delen av skattebeskedet är det inramade fältet i mitten på den första sidan och det som står på raderna under fältet.

I det inramade fältet står hur mycket markskatt som totalt skall betalas under året (under rubriken Kokku) och hur mycket som skall vara inbetalt (= finnas på skattekontot) vid de tre betalningstillfällena 15 april, 15 juli och 15 oktober.

Tidigare år har behållningen eller skulden på markskattekontot visats under det inramade fältet. Detta gäller inte i år. Nu står det bara NB! Maamaksu võla ja ettemaksu täpse seiusuga saate tutvuda läbi emaksuameti. (NB! Markskatteskulden och den exakta ställningen på förskottsbetalningskontot kan Ni få uppgift om via e-skattemyndigheten). Tidigare fanns det även två konton, ett markskattekonto och ett räntekonto, men nu finns det endast ett konto, kallat ettemaksukonto (förskottsbetalningskonto).

Skattemyndigheten kräver nu alltså att man själv håller reda på behållningen (eller skulden) på sitt skattekonto, antingen genom att man går in i kontot via internet eller genom att räkna ut vilken den borde vara, utgående från behållningen/skulden i markskattebeskedet 2008 och de inbetalningar som har gjorts sedan dess. Troligen är filosofin bakom nyordningen att man har en enda typ av skattekonto, förskottsbetalnings-kontot, för alla typer av skatter som en person skall betala. Det innebär att det inte längre finns något spe-ciellt markskattekonto. Man har därför inte ansett det vara befogat att ange ställningen på den generella förskottsbetalningskontot på markskattebeskedet, som nu endast informerar om hur markskatten skall betalas.

Inbetalning av markskatten

Inbetalning skall ske till de konton i SEB Pank eller Swedbank som står angivna i nästa inramade fält (raden som börjar med Maks tasutakse…). Vid inbetalning måste man även ange det nummer (viitenumber) som visas på den tredje raden i fältet. Det är detta nummer som är unikt för varje skattebetalare.

Vid vart och ett av de tre betalningstillfällena måste det finnas så mycket pengar på förskottsbetalningskontot att det inte uppstår någon resterande skuld. Om man redan har ett överskott på kontot kan man utnyttja det till att betala in mindre skatt detta år eller, om överskottet är större än det totala beloppet för året, genom att inte göra någon ny inbetalning.

Vid för sen inbetalning utgår en ränta av 0,06 procent per dag. Många gör ju på så sätt att de betalar för hela året när de besöker Estland någon gång på sommaren. Tyvärr får man då inte någon plusränta för att man har betalt in större delen av beloppet i förskott, utan det blir en ränteskuld för den del som skulle ha varit betald den 15 april (och kanske den 15 juli).

Räntan på en markskatteskuld blir cirka 22 procent per år! Det lönar sig alltså i längden att reglera en skatteskuld genom att göra en inbetalning till förskottsbetalningskontot så att det inte längre kvarstår någon skuld.

Om man tycker att det är besvärligt och, speciellt med tanke på de dyra avgifterna till bankerna, kost-samt att betala skatten varje år kan man göra förskottsinbetalning till kontot för ett antal år framåt. 

Inbetalning via svensk bank

Om man ändå har tänkt resa till Estland i år (eller kan lämna uppdrag till någon som skall göra det), är det billigaste sättet att betala in markskatten att göra det på något av SEB Panks eller Swedbanks kontor.

Vid inbetalning av markskatten via en bank i Sverige måste man ta hänsyn till att SEB Pank och Swedbank drar en förmedlingsavgift från det inbetalda beloppet. Det rekommenderas därför att lägga till 100 EEK på markskattebeloppet. Om förmedlingsavgiften skulle bli lägre än så kommer den överskjutande delen att hamna som ett överskott på förskottsbetalningskontot (tyvärr kan man nu inte lika lätt som tidigare se hur mycket som har hamnat där).

Inbetalning via internet

Vid inbetalning av markskatten via internet måste den mottagande bankens BIC-kod (även kallad SWIFT-kod) och IBAN-numret för Maksu- ja Tolliamets konto i banken anges (det kan även krävas vid inbetalning på bankkontor). BIC-koden och IBAN-numret framgår av markskattebeskedet.

 

Inlagt av Arne J. 23 mars 2009.

 
Annonser
%d bloggare gillar detta: