jump to navigation

Byggnation m.m..

Här kommer bra råd och tips vid byggnation på Ormsö.

– Vilka krav ställer kommunen?
De vill att man bygger i typisk estnisk stil.

– Bygglovshandlingar kommun/länsstyrelsen.
Blankett finns hos Valvi Sarapuu på kommunalkontoret i Hullo.
Ifylld blankett tillsammans med bygghandlingar och förklaringsbrev (på estniska) lämna  till kommunen.
Betala cirka 1 000 eek på banken.

– Eventuella avstyckningar till mindre delar av tomterna.
Valvi Sarapuu på kommunalkontoret hjälper till med en skiss på en elektronisk karta, denna lämnas till en lantmätare som kommer och sätter ut tomten till en kostnad av cirka 3 500 eek. I detta pris ingår även framställandet av en topografisk skiss över tomten, höjd över havet på olika punkter.

– Övriga råd i samband med byggnation

Ansöka om bygglov (om byggritningarna inte är gjorda i Estland, måste de godkännas av en estnisk arkitekt).
Bygglov beviljas endast vid minst 200 m till normalvattenlinjen och minst 2 m, över normalvattenståndet.
Undantag till 200 m-regeln kan beviljas om man bygger på gammal grund.
Markägaren bör även förvissa sig om att den tilltänkta byggtomten inte är föremål för Natura 2000-projekt eller någon annan naturskyddslag.
Kontrollera med FORTUM hur nära deras el-ledniningar Du får bygga, om Du har kraftledningar i närheten.
Beställ ett elabonnemang och ett mätarskåp av FORTUM. OBS! Det skall vara med uttag för byggström.
Kontrollera med vägverket i Pärnu, hur nära vägmitt Du får bygga.
Kontrollera med Valvi Sarapuu gällande vägservitut, om så erfordras.
Kontrollera med Valvi Sarapuu om Du kan borra för färskvatten på tomten och vilken typ av avlopp Du får ha. Karta finns hos kommunalkontoret på sådant.
Alla markaffärer måste gå via Notarie och registreras i markregistret.

Alla ovan lämnade råd kommer från Harald Ponder, ponder@comhem.se
Kontakta gärna Harald Ponder, Harald ställer upp med tips och råd.

Nedtecknat av Arne J. den 21 mars 2007.

Annonser
%d bloggare gillar detta: