jump to navigation

Regler för hemsidan

(Antagna vid styrelsemöte nr 2, 2007-02-21)

1. Syfte

Ormsö Hembygdsförenings hemsida på Internet riktar sig i första hand till föreningens medlemmar, men också till andra intresserade av Ormsö och föreningens aktiviteter.

Föreningens syfte med att presentera sig på internet är att:

– förbättra informationen åt föreningens medlemmar
– öka dialogen mellan medlemmarna
– informera om Ormsö till en bredare krets

2. Innehåll

Informationen på hemsidan skall präglas av aktualitet och uppdateras löpande.
Innehållet skall vara korrekt, sakligt och lättillgänglig samt

– respektera den personliga integriteten
– följa lagar om personuppgifter och upphovsrätt
– följa god publicistisk sed i enlighet med gängse pressetiska regler

Informationen får ej innehålla:

– Personliga omdömen
– Utpekande av andra personer som brottsliga
– Förtal och yttranden som är kränkande mot tredje person
– Upphovsrättsligt materiel utan publiceringstillstånd av upphovsmannen
– Information om evenemang som ej är publika, t ex privata bjudningar och andra icke offentliga tillställningar
– Publicering av bilder utan hennes / hans medgivande
– Reklam

3. Redaktionsgrupp

Hemsidan sköts av redaktionsgruppen för Ormsö Hembygdsförenings hemsida. Redaktionsgruppen består av minst fyra personer, två av dessa skall vara medlemmar ur föreningens styrelse, föreningens ordförande skall alltid ingå i redaktionsgruppen. Redaktionsgruppen tillsätts av Ormsö Hembygdsförenings styrelse. Redaktionsgruppen ansvarar för att hemsidan underhålls och uppdateras samt att innehållet följer de regler som angetts ovan (punkt 2, Innehåll).

 

Nuvarande redaktionsgrupp:

Karin Johansson  (ordförande i OHF)     karin.johansson@yahoo.se

Tommy Rosenblad  (webbmaster för hemsidan, enligt OHFs styrelsemöte 2010-03-24)

Annonser
%d bloggare gillar detta: