jump to navigation

Ormsöbladet

Ormsöbladet är ett informationsblad för Ormsö hembygdsförenings medlemmar. Ormsöbladet utkommer med fyra nummer per år.

Manusstopp: 20 februari,  20 maj,  20 augusti och 20 november.

Bidrag till Ormsöbladet sändes till redaktionen.

Redaktör: Charlie Norrman
E-post: charlie@hellmanmedia.com

Annonser
%d bloggare gillar detta: