jump to navigation

OHFs valberedning

Valberedningen utses med representanter från tre byalag i den mån det är möjligt.

Vid årsmötet den 6 april 2014 utsågs:

Hosbys representant (sammankallande):
Maria Gilbert

Borrbys representant:
Siv Fredriksson

Hullos representant:
Gunnel Winzell


——————————————————————————————————-

Ny valberedning väljs varje år. Om möjlighet finns inför årsmötet, kontaktar sittande valberedning kommande årets byalag som står på tur för valberedning för att påminna dem om att utse sin kandidat. Turlistan för valberedningsuppdrag har kommit till för att det är viktigt att få representanter från olika byar, eftersom de har olika kontaktnät, för att kunna få en spridning av bytillhörighet inom styrelsen.

Representanter utses från respektive byalag vid årsmötet enligt turordning i tabellen nedan. 

Byalag;

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Borrby     X       X       X      
Förby       X       X       X    
Hullo/Håkabacka     X       X       X      
Kärrslätt X       X       X       X  
Norrby X       X       X       X  
Rumpo   X       X       X       X
Rälby/Diby   X       X       X       X
Saxby   X       X       X       X
Storhoe       X       X       X    
Sviby X       X       X       X  
Söderby       X       X       X    
Hosby     X       X       X      

Turordningstabellen är upprättad av Ingvar Wahlberg 2001-03-06.

%d bloggare gillar detta: