jump to navigation

OHFs hedersmedlemmar

En hedersmedlem är en medlem i föreningen som på ett förtjänstfullt sätt har visat sitt intresse för föreningen. Det är årsmötet som beslutar om hedersmedlem. Förslaget kan komma från styrelsen eller från en enskild medlem. Förslaget bereds av styrelsen som om den tillstyrker förslaget, hänskjuter ärendet till årsmötet för beslut. En medlem som väljs till hedersmedlem behåller sin rösträtt samt är befriad från årsavgift.

Följande hedersmedlemmar har utsetts av årsmötet: 

Maria Gilbert, årsmötet den 6 april 2008.
Harald Mickelin, 
årsmötet den 18 april 2009.
Elvine Smedberg, 
årsmötet den 18 april 2009.
Sven Söderblom, årsmötet den 18 april 2009.
Kerstin Hammarin,
  årsmötet den 10 april 2011.
Sven Svärd, årsmötet den 10 april 2011.
Sven Salin, postumt, årsmötet den 14 april 2013.
Lennart Eriksson, årsmötet den 12 april 2015.
Ingvar Wahlberg, årsmötet den 12 april 2015.

Annonser
%d bloggare gillar detta: