jump to navigation

OHFs hedersmedlemmar

En hedersmedlem är en medlem i föreningen som på ett förtjänstfullt sätt har visat sitt intresse för föreningen. Det är årsmötet som beslutar om hedersmedlem. Förslaget kan komma från styrelsen eller från en enskild medlem. Förslaget bereds av styrelsen som om den tillstyrker förslaget, hänskjuter ärendet till årsmötet för beslut. En medlem som väljs till hedersmedlem behåller sin rösträtt samt är befriad från årsavgift.

 

Sedan 2008 har 12 hedersmedlemmar utsetts samt två hedersordföranden.

%d bloggare gillar detta: