jump to navigation

Gåvobrev (VKÜ)

 GÅVOBREV  /   KINKEKIRI  

Jag, / Mina.……………………………………………………………………………………………………………………………..

Personnummer/ isikukood…………………………………………………………………………………………………………

överlåter härmed som gåva till VORMSI  KODUKANDI ÜHING  ( VKÜ ), organisationsnummer 80118129 med säte i Estland mina fastighet/er med katasternummer:
annan käesolevaga  VORMSI KODUKANDI  ÜHINGULE  (VKÜ ) registrikood 80118129, asukoht Eesti, kingitusena üle minule kuuluva(d)  kinnistu(d), mille katastrinumber/ katastrinumbrid on:

 90701: ……..: ………….

90701: ……..: ………….

90701: ……..: ………….

belägna i Ormsö kommun, Estland / asukohaga Eestis Vormsi vallas

 …………………………….. 20……-…….-……                                                    Jag samtycker till gåvan
                                                                                                                                      Olen kinkimisega nõus

…………………………………………………………..                                         …………………………………………
Namnteckning/Allkiri                                                                                         Make / maka / Abikaasa

…………………………………………………………….                                        …………………………………………………Namnförtydligande/Nimi loetavalt                                                             Namnförtydligande/Nimi loetavalt

…………………………………………………………….
Adress/ Tänav ja maja nr

…………………………………………………………….
Postadress och telefon/Postiindeks ja asula ning telefoninumber

 

Ovanstående personers egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Tõendame eespool nimetatud isikute allkirjade õigsust

…………………………………………………..                                                           …………………………………………………

……………………………………………………….                                                    …………………………………………………….
Namnförtydligande/Nimi loetavalt                                                                  Namnförtydligande/Nimi loetavalt

Telefon…………………………………………….                                                     Telefon…………………………………………..

Ovanstående gåva mottar vi tacksamt.

Võtame eespool nimitatud kingituse tänuga vastu.

Stockholm / Stockholmis    20…… – ..…. -……

för Vormsi Kodukandi Ühing/ Vormsi Kodukandi Ühingu nimel

 ………………………………………………………………………………………..

Lennart Eriksson
Ordförande / Esimees

För utskrift:  GÅVOBREV, VKÜ 2010 sv-est

%d bloggare gillar detta: