jump to navigation

Bli medlem i OHF och VKÜ

Ormsö Hembygdsförening (OHF) 

Alla med någon anknytning till Ormsö kan bli medlemmar i föreningen.

Medlemsavgiften är 250 kr per år. För ungdomar t.o.m. 25 år är medlemsavgiften 50 kr per år.

Som medlem får du  Ormsöbladet hem i brevlådan fyra gånger per år samt rabatter på båtresor med Tallink Silja AB, se avtalet under fliken ”OHF och VKÜ” och undersida ”Tallink Silja AB (…)”.

Om du vill bli medlem i OHF kontaktar du styrelsen:

E-post: ohf@estlandssvenskarna.org

————————————————————————————————

Vormsi Kodukandi Ühing (VKÜ) 

Vormsi Kodukandi Ühing (VKÜ) är Ormsös lokala hembygdsförening.

Årsavgiften är 50 sek för medlemmar i Sverige.
Årsavgiften är 4 euro för medlemmar i Estland.

Om du vill bli medlem i VKÜ, kontakta:

 

För medlemskap i VKÜ måste en ansökan om medlemskap i VKÜ skickas in till styrelsen (adress: VKÜ/Ormsö Hembygdsförening, c/o Estlandssvenskarnas kulturförening SOV, Roslagsgatan 57, 113 54 Stockholm):

 

Till styrelsen för Vormsi Kodukandi Ühing / Vormsi Kodukandi Ühingu juhatusele

Personliga data/ Isiklikud andmed:

Förnamn / Eesnimi: …………………………………………………………………………

Efternamn / Perekonnanimi: ………………………………………………………………

Personnummer / Isikukood: ………………………………………………………………

Adress / Aadress: ……………………………………………………………………………

Telefon / Telefon: ……………………………………………………………………………

Fax / Faks: ……………………………………………………………………………………

Mobiltelefon / Mobiiltelefon: …………………………………………………………….

E-post / E-post: …………………………………………………………………………….

Ansökan / Avaldus:

Härmed önskar jag bli medlem i Vormsi Kodukandi Ühing / Käesolevaga soovin astuda Vormsi Kodukandi Ühingu liikmeks.

Jag bekräftar med undertecknandet att de lämnade uppgifterna är riktiga och förpliktar mig att meddela skriftligt ifall de uppgifterna ändras / Allkirjaga kinnitan ülaltoodud andmete õigsust ja nende muutumise korral kohustun sellest kirjalikult teatama.

Datum / Kuupäev: ……………………………………………..

Underskrift/ allkiri: ……………………………………….

Annonser
%d bloggare gillar detta: