jump to navigation

OHF och VKÜ

 ——————————————————————————————–

ORMSÖ HEMBYGDSFÖRENING

Ormsö hembygdsförening (OHF) bildades formellt vid möte den 11 april 1992.

Föreningen är ideell och ändamålet ska vara allmännyttigt. Föreningens uppgift är att vårda och stödja bevarandet av kulturhistoriska byggnader, redskap och föremål, seder och bruk från den svenska bosättningen på Ormsö samt att främja kontakten mellan nuvarande befolkning på Ormsö och tidigare Ormsöbor och deras ättlingar.

Föreningen har sedan starten 1992 varit medlemmarna behjälplig med råd och anvisningar gällande dokument och andra handlingar som har krävts för att återfå sina fastigheter. Under senare år har föreningen bland annat handlagt ärenden med Natura 2000. Föreningen arbetar bland annat med att stötta Vormsi Kodukandi Ühing med återställandet av hembygdsgården på Ormsö liksom för att säkra föreningens fortlevnad.

Styrelsen har inrättat olika arbetsgrupper under sig för att på ett effektivt och kunskapskoncentrerat sätt arbeta med planering och genomförande inom kultur, aktiviteter och hemsida.

Ormsöbladet

Ormsö hembygdsförening har ett eget informationsblad med namnet Ormsöbladet som utkommer med fyra gånger per år till medlemmarna. Det första Ormsöbladet utkom hösten 1994, då med två nummer per år.
Dåvarande ordföranden Lars A Lindström skrev i nr 1-1994: ”Ett lyckat minnesår bör vara en god plattform för fortsatt arbete för vårt gamla, kära Ormsö. ORMSÖ bladet ska stimulera och effektivisera detta arbete”.

För mer information se ”Ormsöbladet” till höger.

———————————————————————————————- 

VORMSI KODUKANDI ÜHING
Vormsi Kodukandi Ühing, VKÜ, (i svensk översättning Ormsö Hembygdsförening) är Ormsös lokala hembygdsförening.

Vormsi Kodukandi Ühing
Registrikood: 801 181 29
Hullo küla, Vormsi Vald, 913 01 Läänema.

För kontakt med föreningen se ”VKÜs styrelse” till höger, där finns även ”VKÜs stadgar”.

Föreningen bildades den 16 december 1999 av Valvi Sarapuu, Maria Gilbert och Harald Mickelin. Till föreningens första ordförande utsågs Valvi Sarapuu. Föreningen registrerades av tingsrätten i Tallinn den 7 januari 2000. VKÜ har sitt räkenskapsår fr.o.m den 1 april t.o.m den 31 mars.

Föreningens huvudsyfte är att skapa och bevara kontakter mellan nya och tidigare Ormsöbor samt att grunda och utveckla ett hembygdsmuseum för att bevara Ormsösvenskarnas historia och kultur. Formellt sett är det Vormsi Kodukandi Ühing (VKÜ) som är registrerad ägare till Hembygdsgården i Sviby.

Medlemsutveckling:
Vid slutet av 2006: 110 st.
Vid slutet av 2007: 120 st.
1 mars 2009: 142 st.
7 februari 2010: 169 st.

Eftersom VKÜ är en estnisk förening så krävs det att den som vill bli medlem måste fylla i en ansökan om medlemskap (pga estnisk lagstiftning). Ansökningsformulär finns i lokalen på Roslagsgatan 57, Stockholm, eller kan även erhållas genom föreningens funktionärer. Medlemsavgiften per år är 50 SEK för svenska medlemmar, 4 EURO för estniska medlemmar.

För mer information se ”Bli medlem i OHF och VKÜ” till höger.

————————————————————————————————————–

%d bloggare gillar detta: