jump to navigation

Info nr 6 Länkar till info om däggdjur och fåglar

Jakt o Natur Info Nr 6  —  Oktober 2009

Information om några av de vanligaste däggdjuren och fåglarna dumöter
på Ormsö.
Du går in på länken så får du upp sidan med info.
När det gäller fåglar så är systemet detsamma,du skriver 
www.v.wikipedia.org/wiki/
  och slutar med det fågelnamn du
vill veta mer om, så finner du informationpå en länk.

 Älg                      www.sv.wikipedia.org./wiki/älg 
Vildsvin            www.sv.wikipedia.org/wiki/vildsvin  
Rådjur               www..sv.wikipedia.org/wiki/rådjur
Mårdhund       www.sv.wikipedia.org/wiki/mårdhund
Räv                     www.sv.wikipedia.org/wiki/räv
Lodjur               www.sv.wikipedia.org/wiki/lodjur
 Troligen finns där också mård, mink, hare.

Några fågelarter du kan möta:
I skogslandskap och skogsbryn mot ängar kan du se:

Korp, Kråka, Stare, Koltrast, Björktrast, Havsörn, Duvhök,
Ormvråk, Blå Kärrhök, Brun Kärrhök, Sparvuggla, Kattuggla.
Dessutom:Kungsfågel, Stjärtmes, Talgoxe, Blåmes, Entita
Gransångare, Trädkrypare, Nötväcka, StörreHackspett, Rödstjärt,
Svarthätta, Grönfink, Stenskvätta, Bofink, Sädesärla.

På sjöängarna kan du se:
Tranor, Tofsvipa.

Vid stränder och holmar kan du se: 
Sångsvan, Knölsvan, Storskarv, Storskrake, Gräsand, Kanadagås, Grågås,
Vigg.
Listan kommer att kompletteras vartefter studier och erfarenheter erhålls.


          

 
 
 
 
 

 

%d bloggare gillar detta: