jump to navigation

Jakt och natur

Ormsö är naturskönt och har mycket att erbjuda den som vill studera växter,fåglar eller andra djur.
Biotopen är växlande och ger skydd för en stor viltstam med olika typer av djur som älg,vildsvin, rådjur, räv, mårdhund m.fl.
Studerar du fågellivet så ser du snart fåglar som är mer sällsynta i Sverige. Och du kan inte missa havsörnarna som från tidig morgon seglar runt spanande efter något kadaver som lämnats kvar efter natten.

Den som är intresserad av blommor finner en miljö som är mycket intressant och präglad av den kalkrika marken. Du finner en rik flora med många för oss sällsynta växter bland annat flera slag av vackra orkidéer på strandängarna.

Den täta vegetationen ger ett bra skydd för viltstammarna.De växtätande djuren har fått en extra möjlighet att finna föda genom den ”gräsklippning” som sker med EU-stöd. Detta stöd möjliggör att landskapet hålls öppet och artrikedomen bland växter och djur ökar. Nästan alla fält ”klipps” numera efter skrivna avtal. Detta medför att djur kan finna klöverväxter in på senhösten och äta upp sig inför vintern.

Ormsö har en aktiv och väl organiserad jaktförening i Ormsö Jaktsällskap.Dess ordförande och många jägare har lång erfarenhet av jakt och de speciella förutsättningar som råder. De lägger ned mycket möda på att hålla viltstammarna i balans och speciellt vildsvinen i lämpligt antal .

Vid intresse för jaktfrågor så kontaktas jaktkontoret i Hullo. Den första kontakten görs lämpligen vid ett personligt besök medförande en tolk så att information om de regler som gäller för jakt blir överförd på ett korrekt sätt. Beträffande svensktalande tolk så har vi några att  föreslå med stor jaktkunskap.
På ”subpages” här intill så kan du få mer information som kan vara till nytta.

Ett besök i Ormsö naturen är en upplevelse för den som tar sig tid att studera den. Ta gärna en kikare med dig så kan du lättare identifiera vad du ser.

Bernhard Dahl
Vid mailkontakt:   sb.dahl@telia.com

Senast uppdaterad 4 November 2010
Tommy Rosenblad 

 

 

. 

%d bloggare gillar detta: