jump to navigation

TALKOT 2011

Talkot  23 – 27 maj 2011

Talkodeltagare;

Alla dagar: Rolf Gillwik, Tage Hammerman, Arne Johansson.

Många dagar; Linnea Gillwik och Inger Johansson.

Några dagar; Margareta Hammerman, Kerstin Hammarin, Monica Ahlström, Barbro Wahlberg, Ingvar Wahlberg och Lennart Eriksson.

Normala arbeten som;

Trädgårdens översyn, efter Sven Svärds anvisningar.

Inger Johansson tog ansvaret för dessa åtgärder och fick hjälp med detta arbete av Monica A. m.fl.

Arne J. klippte gräset som var cirka 25-30 cm högt med sin åkgräsklippare. Till kommande år rekommenderas att detta beställs i god tid innan åtets Talko går av stapeln, av någon på Ormsö!

Inoljning av utemöbler,

Inoljningen av möblerna utfördes av Linnea Gillwik, så snart som Lennart E. anlände med Cuprinol från Sverige.

Montering av partytält,

Detta utfördes som vanligt av Tage H. och Arne J. Tyvärr så hände det en olycka i samband med att Axel Friberg grävde för dräneringen. Partytältet närmast dräneringsdiket fick sig en törn av grävmaskinen. Som tur var fanns det rör kvar från ett tidigare haveri, så Tage och Arne kunde reparera partytältet, till ursprungligt utseende.
Städning i husen.

Monica A. Kerstin H. Margareta H. Inger J. och Linnea G. utförde dessa arbeten med befintligt materiel.
Kontroll av tallrikar och bestick m.m. om vad som behöver kompletteras.

Allt detta arbete utfördes av Linnea G. Linnea G. har allt ”på papper”, för vetskap och kännedom.

Övriga arbeten enligt tidigare protokoll från Arbetsgruppens möten under hösten – vintern – våren, 2010-2011.

Rian, Tåran och Lider

Allt som fanns i lidret har kontrollerats och även sparats, för att det eventuellt kan komma till användning. Användbart hamnade på bjälklaget till Rian. All ved som fanns i säckar forslade Tage H. och Arne J. ut till lidret där det staplades upp mot Rians vägg. Allt materiel som fanns inne i Rian har bortforslats av Marju Terro. Merparten av detta gamla ”loppismateriel” har tidigare skänkts av Inger Johansson. Detta innebär att det inte kommer att bli någon ”loppis” i fortsättningen på Hembygdsgården, hanterad av familjen Wallén och Linnea Gillwik.

Tåran är nu städad av Tage H. och Arne J.

Kontroll av omfattning av insektsangrepp, om möjligt så skall detta saneras.

Det har konstaterats att insektsangrepp finns lite var stans på Hembygdsgården, även inne i huvudbyggnaden!

Huvudbyggnaden med vattendragning, in och utvändigt.

Den nya svarta PVC-slangen grävdes ner från Huvudbyggnaden till Pältikan (dam/herrtoa) och bastun  av Tage H. och Arne J.

All invändig vatteninstallation i Huvudbyggnaden skall utföras på ett lämpligt sätt, för att det skall vara möjligt att tappa ur systemet inför vinterhalvåret.

Det var ”lindrigt sagt” svårt för Rolf Gillwik att utföra detta arbete, samtliga av våra ”pior” som arbetade inne i huvudbyggnaden, skulle vara på samma ställe som Rolf G. tyckte var hans arbetsplats.!

Dränering från stallet till staketet mot Norrjasgården

Ny dränering utförde från den övre vägen ner till tomtgränsen mot Norrjasgården, totalt cirka70 m.
Axel Friberg hjälpte till med grävningen med sin grävmaskin.

Dräneringsgrus köptes hos Sambla i Hapsal, för frakt till Hembygdsgården.

Jonne Berggren  ordnade med en man från ön som hjälpte till med utkörning av dräneringsgruset,( för 3 € i timmen!).

Extra arbeten förutom ovan nämnda arbeten med raserat Partytält, var att Tage H. och Arne J. blev tvungna att montera nya grindstolpar, tre st., då de befintliga var helt avruttna vid marknivån! L

Arne Johansson, Stockholm den 7 juni 2011

Man kan lätt konstatera att det saknades några flitiga mannar och kvinnor vid

2011-års Talko.  Arne Johansson.

Annonser
%d bloggare gillar detta: