jump to navigation

TALKOT 2009

Talkot startade upp den 13 maj och pågick till den 28 maj = veckorna, 20-21-22!

Arbetsgruppen för Hembygdsgården/Pearsgården arrangerade årets Talko på ett väl inövat sätt.   

Sven Svärd, som vanligt, hade anmält sitt intresse att medverka och ansvara för trädgårdens utförande i sin helhet.

På grund av att arbeten med grunden för Stallet/Ladans framtida huskropp startades upp under vecka 20, blev det tvunget att starta diverse åtgärder med vatten och el-anslutningar för att byggfirman skulle kunna komma igång med sina arbeten.

Givetvis, för att inte säga som vanligt, blev det Rolf Gillwiks uppdrag att ordna och ansvara för detta, undertecknad försökte vara Rolf behjälplig så mycket det bara var möjligt.

Ingvar Wahlberg hade utöver sitt vanliga uppdrag, att se till att Talkot fungerade, även ”fullt upp” att övervaka arbetet med grunden för Stallet/Ladan.

Talkot 2009 - Stallgrunden

 Slutbesiktning av grunden utfördes, fredagen den 29 maj, i närvaro av undertecknad och två representanter från byggfirman.

Om någon nu undrar varför inte Rolf Gillwik var med vid slutbesiktningen,
svaret är att Rolf var sjuk i en kraftig influensa.

När sedan Talkot kom igång var det samma åtgärder som tidigare år, allt för att ställa allt i ordning till sommarens arrangemang inför öppnandet av Hembygdsgården i början av juni.

I år, liksom tidigare, fanns det ordentligt redovisat vad som skulle utföras, detta innebar att alla närvarande visste vad som behövde åtgärdas för att Hembygdsgården skulle kunna fungera på ett bra sätt, även denna sommar, 2009.

Partytälten iordningsställdes, målningsarbeten vid Rian/Tåran, trädgårdsarbeten-gräsklippning, bygg-el-vattenarbeten på samtliga hus, kontroll av toaletternas funktion, kontroll av kökets inredning och översyn av bestick m.m., städning där så behövdes=överallt, nyuppsättning av ”gammelvattenarrangemang”, kontroll av Bastuns funktioner, praktiskt och teoretiskt, listan på uppdrag kan bli hur lång som helst. Jag slutar här. 

Talko 2009 - Middag

Det var inte bara slit, lite paus hanns också med, som synes enligt fotot. 

Deltagare i 2009-års Talko var enligt följande;

Sven Svärd,
Maria Gilbert,
Familjen Wallén, Rose-Marie,”Lelle” och dottern Elin.
Lennart och Gun Eriksson,
Rolf och Linnea Gillwik,
Kerstin Hammarin,
Tage och Margareta Hammerman,
Arne, Inger och Felicia Johansson,
Ingvar Wahlberg.

Och två personer som aldrig skall förglömmas, Rökbastutillverkarna och ”gammel-vatten-arrangemang-tillverkarna, vid den gamla grävda brunnen”,
Timo och Marja Leskinen med sitt arrangemang i gammal stil för att återställa vattenhämtningen lika ”förr i tiden”,
utöver detta fick vi också en lektion i bastueldning av en Rökbastu, givetvis så ”bastades” det av de som ville, både kvinnfolk och manfolk.

Talkot 2009 - BrunnTalkot 2009 - Brunn 2

Jag kan även berätta att Ellen Järv bidragit med ett Vildsvin, till årets Talko, vildsvinet var skjutet på Ormsö! ”Lelle” Wallen grillade vildsvinet under översyn av alla närvarande. Resultatet blev alldeles superbt. Nu hoppas vi på att detta blir en tradition, från allas vår Ellen Järv.

Talko 2009 - Vildsvin

Trädgårdsöversyningsmannen Sven Svärd höll som synes ett övervakande öga på Lelles bravader med vildsvinet, Lelle fick som tidigare sagts, med beröm godkänt.

Arne J. den 9 juni 2009. OBS! Mina fotografier.

Annonser
%d bloggare gillar detta: