jump to navigation

Hembygdsgården

Pearsgården, hembygdsgården i Sviby.

Pearsgården

Fotograf: Risto Sauso, Ormsö

Vormsi Kodukandi Ühing (VKÜ) kunde våren 2000 köpa Pearsgården i Sviby och planerar att iordningställa denna som hembygdsgård utrustad med tidstypiska bruksföremål. Byggnaderna var tyvärr i skick som har krävt stora arbetsinsatser och pengar. De närmaste åren kommer föreningens resurser i huvudsak att läggas på att återställa hembygdsgården till det utseende den hade under mellankrigsperioden. Hembygdsgården invigdes offentligen den 29 juli 2005, mer information från invigningen finns i högerspalten.

Hittills har boningshus, husena och bastun i huvudsak iordningställts, rian/tåran tillsammans med vagnslidret har fått nytt trätak med takpapp. Byggnadens framtida yttertak är tänkt lika boningshuset och husena med gammaldags grästak. Ladugården/stallet med ladan har rivits, nästan av sig självt! Grunden till det nya stallet utfördes under våren 2009 i samband med årets Talko. Ett nytt stall, likt det gamla stallet kommer att stod uppfört i december 2011 med ett provisoriskt skydd över taket. Våren 2012 lades grästak enligt gammaldags modell. Mycket återstår att iordningsställa invändigt, såsom: golvbeläggningar, isolering av väggar och bjälklag, el- och vatteninstallationer, inredning m.m.

Stödja arbetet
För att stödja arbetet med iordningställandet av stallet finns det möjlighet att lämna bidrag till föreningen och även att köpa en timmerstock som bidrag. Priset för en timmerstock är 2000 kronor. För köp av timmerstock får köparen som tackbevis en skylt med sitt namn uppsatt i stallet för all framtid. Skylten blir 5 x 10 cm.

Exempel på text på skylten:
By och gårdsnamn
(eventuellt: Till minne av familjen …)
Givarens namn

Vid inbetalning av gåva/bidrag ska pengarna betalas till Ormsö hembygdsförening (plusgirokonto 635 13 76-6), ange Ditt namn, adress och telefonnummer. Skriv ”köp av timmerstock” och antalet timmerstockar på talongen.


———————————————————————————–

Vi har en separat hemsida för hembygdsgården med aktuell information för besökare:
Hembygdsgården

———————————————————————————–

En arbetsgrupp inom Ormsö hembygdsförening har arbetat 2000-2012 för att hantera arbeten med hembygdsgården, såväl byggnationer, rivningar och andra praktiska göromål såsom dokumentation av alla inventarier och föremål.
Vidare info om arbetsgruppen, se ”arbetsgruppen”.

Ett talko (gemensamt arbete) har genomförts varje år i maj månad. Datum för kommande talko anges i kalendariet.

I högerspalten finns mer information om arbetsgruppen och genomförda talkon.

—————————————————————————————

Skylt hembygdsgården
Fotograf: Arne Johansson.
Bildskäraren Rein Levoshkin har skurit ut texten med motorsåg. Rein har gjort de flesta av figurerna som finns på Ormsö. Rein bor i Rälbe Gärdesa och där finns det gott om figurer av skilda slag i anslutning till gården mitt i byn.

350pearsavinter.jpg
Hembygdsgården i vinterskrud.


Stallet den 23 december 2011.


Fotograf: Aavo Jüristo.
För att skydda dörrarna från nedsmutsning under vinterhalvåret har de försetts med skyddsplast.

%d bloggare gillar detta: