jump to navigation

Svibys Historia

Svibys historia nedtecknat av Bo Nyman, 2006-12-30

Byn har alltid tillhört en av de befolkningsmässigt största på Ormsö och den fanns säkert redan under medeltiden.

År 1565, bodde här 21 bönder med sina familjer och byn var därmed den överlägset största på den östra sidan av ön (Östhre Wackan).

År 1782, är det första året med en tillförlitlig uppgift om befolkningens storlek. Det fanns då 30 bebodda gårdar i byn med sammanlagt 258 boende.Ormsö har haft två stora inflyttningsströmmar under 1800-talet, dels 1810 då Dagö i stort sett tömdes på sin svensktalande befolkning, dels 1843-1845 då 30 estnisktalande familjer anlände från fastlandet.Av Dagösvenskarna hamnade sex familjer i Sviby och i samband med familjenamnsreformen 1838 erhöll de svenska efternamn.

År 1858, fanns det tolv estniska familjer i Sviby och vid folkräkningen 1934 utgjorde esterna 20 procent av byns befolkning på sammanlagt 352 personer.Antalet estlandssvenskar från Sviby som anlände till Sverige åren 1943 – 1944 var 223 personer.

Några årtal ur Svibys historia.

1540 ca, första gången byns namn förekommer i skrift.

1825, den första stora eldsvådan i Sviby.

1877, folkskolan i Sviby startar. 1888, folkskolan flyttar till Hullo.

1899, svår båtolycka med flera Svibybor som drunknar.

1932, den andra stora eldsvådan med en tredjedel av byns invånare utan hus och hem. Besök av den dåvarande kronprinsen Gustav Adolf, tre veckor efter branden.

1933, den nya hamnen i Sviby invigs.

1943, en båt med tolv flyktingar, bosatta i Sviby, förliser utanför den estniska kusten och samtliga ombord omkommer.

1996, invigning av minnessten vid Svibyberget.

2005, uppgick den bofasta befolkningen till ?? personer. 

2005, invigning av Ormsö Hembygdsgård i Sviby. 

              

Annonser
%d bloggare gillar detta: