jump to navigation

Byalaget i Sviby

Om byalaget, nedtecknat av Bo Nyman den 30 december 2006.

Sviby byalag består av utflyttade och boende i Sviby.

Föreningen verkar för att bevara bygemenskapen mellan nya och gamla bybor.

Föreningen i dess nuvarande form bildades år 1986 och har för närvarande 42 medlemmar.

Varje vår har föreningen ett årsmöte som är mycket välbesökt. 

Byalaget övertog år 2002 gården Norjasa, som skänkts till  föreningen av Katarina Beckman, född Wikström. Katarina föddes år 1902 på gården och bor numera i södra Stockholm. På fastigheten som för övrigt ligger granne med hembygdsgården var såväl boningshus som uthus i starkt behov av upprustning. Några medlemmar bildade därför ett arbetslag där alla varit välkomna att två gånger om året hjälpa till med restaureringen. Arbetet är tidsödande och också beroende av mängden influtna medel, mycket återstår ännu innan det är dags för invigning.

Förutom det fortsatta arbetet med Norjasgården planerar byalaget en byvandring i likhet med den som Kärrslätts byalag genomförde sommaren 2006.   

Annonser
%d bloggare gillar detta: