jump to navigation

1932, H.K.H. Kronprinsen besöker Sviby

Nedan redovisas några citat från Ormsö kyrkokrönika. 

350g_aisviby.jpg

”I samband med Sviby-branden besöktes Vormsö den 3 juli 1932 av H.K.H.
Kronprinsen av Sverige. Kronprinsen stannade i Sviby och samtalade med
folket. Bl.a. sammanträffade han med en viss Lundström från Kärrslätt.

Bland de Svenska Röda Korsdelegaterna i Ungern under världskriget hade
befunnit sig en svensk hovdam, fröken Reutersvärd. I ett krigsfångeläger
där hade man en man, som ingen kunde tala med. Ryska förstod han inte,
tyska kunde han inte, ungerska, engelska lika litet. Fröken Reutersvärd
kom dit och råkade säga någonting på svenska. Då förstod mannen.
Det visade sig vara ovannämnda Lundström från Kärrslätt på Vormsö.
Därefter förmedlades hans post till Vormsö lång tid via svenska hovet.

Vid sin ankomst frågade Kronprinsen genast efter honom och lyckades även
finna honom.Kronprinsen deltog i en kort gudstjänst i Vormsö Kyrka, varefter han talade
till folket på kyrkvallen.

Från H.M. Konungen av Sverige och sig själv överlämnade
han 1 500 kronor till den brandskadade byn.”

———————————————————————————————350g_apa-bro.jpg

Sviby broa var så ranglig och man skämdes över att kronprinsen skulle behöva
gå iland på en sådan smal och ranglig bro så därefter ansökte man hos staten
om pengar att bygga en riktig pir.

Man fick pengarna och arbetslösa  Ormsöpojkar fick jobb under kommande vinter,
har Hugo Mickelin berättat för mig.

Margareta Hammerman. ”Nedtecknat av Arne Johansson”.

Annonser
%d bloggare gillar detta: