jump to navigation

Per Carpsulam-Protokoll. 2007-11-01

PER CAPSULAM-protokoll fört vid avgörande av vissa styrelseärenden i STORHOE byalag genom meddelanden mellan ordföranden och ledamöterna den 1 november 2007.

Deltagare:
Jan Hallgren, ordf.
Allan Fällman
Harriet Rosenblad Hallgren
Ingvar Bäckman
Kent Svensson

1.Konstituering
Styrelen konstituerar sig för verksamhetsåret 2007 enligt följande:
Jan Hallgren, Ordförande, Enligt årsmötet den 31 oktober 2007.
Allan Fällman, vice ordförande.
Harriet Rosenblad Hallgren, kassaförvaltare.
Ingvar Bäckman, sekreterare.
Kent Svensson, ordinarie ledamot.

Suppleanter:
Tommy Rosenblad
Peter Rosenblad
Birgitta Hammerman
Elsa Seffers

2. Firmatecknare
Beslutades att orföranden och kassaförvaltaren var för sig tecknar föreningen STORHOE byalag under mandattiden.

3. Byombud till OHF
Styrelsen beslutade utse Jan Hallgren och Ingvar Bäckman som byombud för 2007.

Not: Förutsättningen för PER CAPSULAM-protokollet ska träda i kraft är att samtliga i styrelsen (ordinarie) accepterar protokollet i sin helhet pch att reservationer och tillägg ej föreligger.

Vid protokollet:
Ingvar Bäckman
Jan Hallgren
Allan Fällman
Harriet Rosenblad Hallgren
Kent Svensson

Infört den 21 december 2007, Arne J.
Att fatta beslut per telefon kallas ibland beslut per capsulam.

Annonser
%d bloggare gillar detta: