jump to navigation

SANTASA, 1900-talets historia.

Här kommer några uppgifter om 1900-talets historia om gården
”SANTASA I SAXBY”, nr 1 på Saxby-kartan.

Uppgifterna lämnades den 28 mars 1993 av ”Saxby-Andors-Anet”
Agneta Andersin, född Pihl i gården ”DIBY-JONAS”.

I början av 1900-talet bodde det tre systrar på gården.

En av systrarna blev kvar på gården, en syster gifte sig i Kärrslätt på
gården ”Kället-Petorsa”, den tredje systern blev ”löst folk” i ”Saxby-Lagge”.

Den syster som blev kvar på gården gifte sig med en man med namnet Öman.

Fem söner föddes på gården, en son dog, en son flyttade till Rumpo (Johan ?)
och gifte sig där, en son flyttade till ”Saxby-Pearsa” (Pears 14) och gifte sig
med ”Pears-Anet” och fick gården där.

Sönerna Anders och Hans blev då kvar ensamma kvar och delade på gården
”Saxby-Santasa” någon gång under 1930-talet.

Anders gifter sig med en flicka från Sviby, Berit Stenholm var hennes flicknamn.

Hans gifter sig med Maria Åkerman från ”Saxby-Nybiersa” (Ny-Pears 5).

Anders och Hans fick inga barn.

Hans Öman byggde sig ett nytt hus strax före kriget (andra världskriget),
Hans hade varit i Sverige och arbetat på 1930-talet, i Sverige köpte Hans
bland annat möbler som ”Saxby-Andors-Anet” (Agneta Andersin) hjälpte
till med transporten från bryggan i Sviby till gården i Saxby med häst och vagn.

Anders bor kvar med sin fru Berit i det gamla huset.

Den stora marken bakom ”Saxby-Santasa” som är märkt med ”3” på kartan
”Lääne Kalvi” 1940, är med stor sannolikhet felmärkt på kartan, det skall vara
”1” tror Agneta Andersin, åkermarken var på ”Nigerda” som låg bakom
Hans Ömans hus…………………………………………..

Det var det hela om gården ”Saxby-Santasa” enligt ”Saxby-Andors-Anet”.

Uppgifterna nedtecknades den 28 mars 1993 av Arne Johansson, gift med
”Saxby-Andors-Inger” Inger Johansson, född Andersin 1941 på Håkabackan.

Annonser
%d bloggare gillar detta: