jump to navigation

1932, en Kärrslättsbo som söktes av H.K.H. Kronprinsen av Sverige

Nedan redovisas några citat från Ormsö kyrkokrönika. 

b610422-16_gustav_adolf

”I samband med Sviby-branden besöktes Vormsö den 3 juli 1932 av H.K.H.
Kronprinsen av Sverige. Kronprinsen stannade i Sviby och samtalade med
folket. Bl.a. sammanträffade han med en viss Lundström från Kärrslätt.

Bland de Svenska Röda Korsdelegaterna i Ungern under världskriget hade
befunnit sig en svensk hovdam, fröken Reutersvärd. I ett krigsfångeläger
där hade man en man, som ingen kunde tala med. Ryska förstod han inte,
tyska kunde han inte, ungerska, engelska lika litet. Fröken Reutersvärd
kom dit och råkade säga någonting på svenska. Då förstod mannen.
Det visade sig vara ovannämnda Lundström från Kärrslätt på Vormsö.
Därefter förmedlades hans post till Vormsö lång tid via svenska hovet.

Vid sin ankomst frågade Kronprinsen genast efter honom och lyckades även
finna honom.Kronprinsen deltog i en kort gudstjänst i Vormsö Kyrka, varefter han talade
till folket på kyrkvallen.

Från H.M. Konungen av Sverige och sig själv överlämnade
han 1 500 kronor till den brandskadade byn.”

Nedtecknat av Margareta Hammeman.

Annonser
%d bloggare gillar detta: