jump to navigation

Byalagen

Här har byalagen (totalt 12) på Ormsö sin möjlighet att lämna information till intresserade.
Här kan information om byalagens möten, händelser och annan information som av byalagen anses intressant att vidarebefordra finnas tillgängligt.

Byalagen finns till höger. I nuläget har endast några byalag lagt ut information.

%d bloggare gillar detta: