jump to navigation

Rapport från höstmötet 18 oktober, 2011

Posted by Margareta Hammerman in Allmänt.
trackback

OHF höstmöte avhölls som planerat söndagen 16 oktober 2011

Som vanligt kommer vi tidigt och ställer i ordning lokalen med bord och stolar. Kökspersonalen kokar kaffe och dukar fram och denna gång hade vi lite dyrare, men väldigt mycket godare bröd eftersom det var ett 20-års jubileum. Överskottet av kaffepengarna, som jag inte vet summan på i skrivande stund, går till hembygdsgården och stallet.

Karin Johansson hälsade alla som kommit och det var ungefär 70 stycken. Några av de som skulle ha en programpunkt var inte närvarande, men med sedvanlig vana vid b-planer så tog Karin och Monica över två av punkterna, bland annat information om att nya medlemmar nu under hösten, får nästkommande Ormsöblad (4-2011) och medlemskapet gäller för 2012. Ormsö kommuns ordningsregler fanns att läsa och de kommenterades av både Monica Ahlström och Lennart Ericsson, samt även Karin Johansson som relaterade turerna kring kommunens stormöte och uppföljande möten.

Därpå tog vi kaffepaus varunder en film visades. Det var en hjälpsändningsresa hösten 1992 som var intressant att se hur vägar och annat såg ut för 19 år sedan. Ett passande inslag så här då OHF firar 20 år tillsammans med republikerna i Baltikum.

Stallets återuppbyggnad kunde nu i bilder redovisas av Ingvar Wahlberg som första inslag efter kaffepausen. Vi fick inledningsvis se de gamla bilderna och rivningen av dessa år 2008. Nya grunden som nu legat ett par år under täckning. Därefter ritning på den nya byggnaden och de vidare arbeten som nu under september månad gjorts fram till färdigt vackert stengolv. Några exempel på husfirmans produktteknik och den färdiga byggnaden kommer att monteras på plats under november månad. En stor fas i återuppbyggnaden är därmed under avslutande och till våren bör vasstak kunna komplettera till ett färdigt nytt Stall som kommer innehålla både utställning, samlingslokal och förrådsutrymmen.

Monica A. informerade om Västra kustens skogsägare och vår ordförande tackade för dagen och intresset.

Hans Callergård

Fotograf  Hans Callergård.

Annonser
%d bloggare gillar detta: