jump to navigation

Historiskt stormöte på Ormsö 6 augusti, 2010

Posted by Margareta Hammerman in Allmänt.
trackback

Alla röstberättigade på Ormsö, 360 personer, var kallade till det första stormötet på Ormsö. Nu skulle ormsöborna få säga sin mening om att bygga vindkraftverk på ön. 167 personer kom och dessutom hade även 21 svenska markägare och två tyska markägare infunnit sig för få information och för att markera att det finns ormsöbor som inte blivit kallade. 

Mötet inleddes med en genomgång av Eesti Energiias respresentat om betydelsen av grön energi i allmänhet och EUS krav på Estland att leva upp till 20 %, han sa dock att Ormsö inte var en lämplig plats för vindkraftverk och därmed är det inte aktuellt för staten att etablera sådana på Ormsö. Man hade i sin utredning konstaterat att det skulle bara behövas en vindsnurra för att tillgodose Ormsös energibehov. Att föra över den överkapacitet som flera vindsnurror skulle ge skulle betyda stora ingrepp i naturen med att lägga ner en större kabel till Aualepa på fastlandet, det skulle inte vara lönsamt.

Bo Stenholm framförde därefter svenskarnas protest mot att inte ha haft möjlighet att få rösta eller ens bli kallade. Bo sade att ”vi är urinnevånare, markägare och att Ormsö är en internationell plats”. För detta fick han applåder och en dam från Rumpo gick fram och tackade för hans inlägg. Kommunstyrelsens ordföande Ivo Sarapuu sa att man nu måste börja diskutera hur detta ska lösas och föreslog att det skulle tas upp i den kommission inom Ormsö kommunförvaltning som Bo Stenholm sitter med i.  Flera talare steg fram och talade om vikten att bevara och skydda Ormsös fina och särpräglade natur och att ön skall var till för rekreation och naturupplevelser, då kan man inte ha vindsnurror som susar. En expert på hälsofrågor framförde de negativa hälsorisker som vindkraften kan framkalla. En annan talare framförde att man kan heller inte sälja marken inom 1 km avstånd från vindsnurran för ingen vill köpa sådan mark. 

Så gick man till röstning:

154 röstade mot, 2 röstade för och 11 kunde inte ta ställning.

Kommunstyrelsens ordförande lovade att reslutatet av röstningen skulle gälla även om inte antalet röstande som hade behövts för ett giltigt val hade kommit, för detta hade det behövts att minst 181 personer hade röstat.

Vindkraftsvalet på Ormsö

Annonser
%d bloggare gillar detta: