jump to navigation

Aibolands museum i Hapsal 15 februari, 2010

Posted by Arne Johansson in Allmänt.
trackback

Aibolands Museum , museivärdar 

Aibolands museiråd har vid senaste mötet fastställt en utvecklingsplan för museet och tagit fram ett utkast till en verksamhetsplan för 2010. Flera osäkerheter föreligger avseende såväl museets ledning som verksamhet. Museichefen Rea Raus slutar sin tjänst i mars efter nio månader i befattningen. Ny chef är under rekrytering och förhoppningar finns att den nye har god anknytning till estlandssvenskheten. Den estniska ekonomin påverkar också museet negativt, varför stora ansträngningar planeras för att skapa bättre finansiellt underlag för verksamheten.

En möjlighet för de estlandssvenska föreningarna att stödja museet är att följa upp de positiva erfarenheterna från förra sommaren då museivärdar, efter frivilligt åtagande, verkade på museet. På museet finns möjligheter till logi – två forskarrum – för hågade värdar. I första hand är det under juli och början av augusti som detta stöd efterfrågas.

Intresserade kan med förtroende vända sig till Christer Widgren och då ange vilken tid som skulle passa att stödja museet som museivärdar.

Stockholm den 15 februari 2010 

Christer Widgren

Annonser
%d bloggare gillar detta: