jump to navigation

Ormsö Kyrkofond avslutad 7 maj, 2007

Posted by Margareta Hammerman in Allmänt.
trackback

Stiftarna av Fonden för restaurering av Ormsö Kyrka beslöt vid sitt förra årsmöte i maj 2006

  • Att fonden skulle avvecklas under år 2006
  • I stället bildas en arbetsgrupp inom Ormsö Hembygdsförening som tar över Kyrkofondens ansvar för samarbetet med församlingen bl.a. i fråga om firandet av S:t Olofsdagen etc
  • Definitivt beslut om detta skulle fattas vid stiftarnas årsmöte 2007.

Stiftarna har vid sitt årsmöte den 6 maj 2007 fattat definitivt beslut om att avsluta fondens arbete. Anledningen till detta är att det primära syftet med fonden, d.v.s. restaurering av Ormsö Kyrka, nu är uppfyllt, även om kyrkan också i fortsättningen behöver vårdas och underhållas. Fondens medel har under senare år använts till många andra uppgifter, bl.a. firandet av S:t Olofsdagen. Under 2006 användes pengarna huvudsakligen till överföring och deponering av föremålen från Ormsö Kyrka i det nyinrättade estlandssvenska kyrkomuseet i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, men även till tryckning av ett urval av Henrik Svenungssons predikningar i Ormsö Kyrka både på svenska och estniska och till en svensk sommarpräst på Ormsö, Erland Björklund.

Bidrag till Ormsö Kyrka kan dock även fortsättningsvis lämnas, t.ex. till underhåll av kyrkan, skötsel av gravgården, firandet av S:t Olofsdagen etc. Sådana bidrag bör då sättas in på Ormsö Hembygdsförenings plusgiro nr 635 13 76-6. Märk talongen ”Ormsö Kyrka”. Arbetsgruppen för Ormsö Kyrka inom Ormsö Hembygdsförening kommer att besluta om användningen av influtna medel.

Bidrag till Ormsö Kyrka är även i fortsättningen mycket välkomna och rekommenderas varmt.

Den avgående styrelsen för Ormsö Kyrkofond

Annonser
%d bloggare gillar detta: