jump to navigation

Kallelse till årsmöte inom VKÜ 15 juni, 2015

Posted by kjohansson in Allmänt.
comments closed

Medlemmar i Vormsi Kodukandi Ühing kallas härmed till årsmöte. Årsmötet äger rum på Hembygdsgården i Sviby på Ormsö, i Estland, tisdag den 28 juli 2015 kl.10.30.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats.

Styrelsen för VKÜ hälsar sina medlemmar välkomna

Höstmöte söndag 19 oktober 17 oktober, 2014

Posted by kjohansson in Allmänt.
comments closed

Ormsö hembygdsförenings höstmöte söndag 19 oktober 2014

Kl.13.00-16.00 (dörrarna öppnas kl.12.00).
Plats: Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44, Bagarmossen (Stockholm).
T-station: Bagarmossen.

I programmet:
Ny föreningsinformation
Presentation av Kulturgruppens utställning ”uppbrott från hembygden 1943-1944”.
Presentation och försäljning av den nyutgivna boken ”Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön”.
Servering av enklare förtäring.

E-postadress till styrelsen 1 oktober, 2014

Posted by kjohansson in Allmänt.
comments closed

Styrelsen moderniserar sig och ett steg i denna riktning är att skaffa sig en central e-postadress: ohf@estlandssvenskarna.org

Alla ärenden till styrelsen hänvisas härmed och framöver till ovanstående adress.

Hembygdsdag 29 augusti, 2014

Posted by kjohansson in Allmänt.
comments closed

Minnesåret 1944-2014: 70 år efter flykten

Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner tillsammans med de estlandssvenska hembygdsföreningarna hälsar er välkomna till

estlandssvenskarnas traditionella hembygdsdag

Lördagen den 30 augusti, klockan 13.00 -16.00.
Barockhallen, Historiska museet, Narvavägen, Stockholm

 

Programinnehåll:

 • Jonathan Lindström: ”Svensks bosättningar på Estlands kuster och öar.”
 • Sofia Joons: Folkliga koraler på talharpa.
 • Dikter och sånger av Etsve Mats framförs av Inga Ekman, Majlis Lindroos,
  Hjalmar Stenberg och Raul Targamaa.
 • Rågöbornas danslag.
 • Presentation av boken ”Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön.
  Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-1045.”
 • Utdelande av SOV:s och Hans och Lydia Pöhls minnesfonds
  kulturstipendium 2014.
 • Kopia av Aibotapeten uppvisas och presenteras.
 • Avslutning med Modersmålets sång.

Dörrarna öppnas klockan 12.00, programmet börjar klockan 13.00.
Paus för enklare förtäring. Inträde och förtäring är gratis.
Kom gärna i folkdräkt.

Hembygdsgården i Sviby 22 juli, 2014

Posted by kjohansson in Allmänt.
comments closed

Öppet 31 maj – 31 augusti 2014, onsdag-söndag kl.10.00-17.00.
I stallet visas årets utställning Uppbrott från hembygden 1943-1944.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 40 andra följare